Stránky konference s mezinárodní účastí

Slezské dny preventivní medicíny

Informace o průběhu konference SDPM 2004

12. - 13. února 2004 proběhl ve Společenském domě Lázní Darkov v Karviné již čtvrtý ročník mezinárodní konference Slezské dny preventivní medicíny. Jako již tradičně bylo snahou organizátorů vytvořit příležitost k prezentování výsledků své práce především mladým odborníkům z hygienických stanic, zdravotních ústavů, lékařských fakult a jiných zdravotnických a výzkumných institucí.

Konference se uskutečnila pod záštitou Hlavního hygienika ČR, České lékařské komory a Aeské lékařské společnosti J.E.P., rektora Ostravské univerzity a hejtmana Moravskoslezského kraje a podruhé ji pořádali společně KHS Moravskoslezského kraje a Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Slavnostně byla konference zahájena 12. února ředitelkou KHS Moravskoslezského kraje MUDr. Helenou Šebákovou a ředitelem ZÚ Ostrava RNDr. Petrem Hapalou.

Jednání konference probíhalo ve dvou konferenčních sálech a hlavními nosnými tématy byly: nozokomiální nákazy, hygiena práce a pracovního lékařství, problematika výživy a zdravého životního stylu, problematika infekční a drogové epidemiologie, nové diagnostické laboratorní metody.

V průběhu dvou konferenčních dnů mělo 215 účastníků z Čech, Slovenska, Polska možnost vyslechnout si více než 70 aktivních příspěvků a diskutovat u 15 posterů.

Bez nároku na úplnost a pořadí jmenujme tématické zaměření příspěvků: protiepidemická opatření v prevenci NN; možnosti nozokomiálního přenosu VHB nebo chlamydií; transmisivní encefalopatie lidí a zvířat; úloha dezinfekce při výskytu NN ; využití biočipů v molekulární genetice; kvantifikace cílové sekvence metodou real-time PCR; vliv cytostatik na zdravotní stav zdravotnického personálu; spotřeba potravin a živin ve vybraných evropských zemích a ČR; problematika dětské obrny, problematika prostředí v bytech, problematika vibrací…

V pátek proběhla pod vedením ředitelky KHS Moravskoslezského kraje panelová diskuze k transformaci hygienické služby za účasti Hlavního hygienika ČR MUDr. Michaela Víta, Ph.D., zástupce hlavního hygienika Polska, zástupců slovenského zdravotnictví, ředitelů krajských hygienických stanic a zdravotních ústavů. Plodná diskuze se protáhla až do pátečních odpoledních hodin a vyústila v další možnosti spolupráce a řešení problémů.

5. ročník konference se uskuteční opět v únoru 2005 a zvažujeme vrátit se k původní třídenní konferenci. Aktivních příspěvků, které by si jistě zasloužili delší čas k prezentaci i diskuzi se nám i letos sešlo víc, než jsme mohli zařadit. Hlavní hygienik ČR naznačil možnost vybrat právě Darkov jako místo setkávání hlavních hygieniků okolních zemí. Nosným tématem pro příští ročník by mohla být problematika fungování v nových podmínkách Evropské unie. Přivítáme tady vaše návrhy a připomínky.

Součástí programu bylo večerní neformální posezení u vína a s tancem. Hosty večera byli rodáci z nedalekého Havířova - skupina Kryštof v komorní sestavě, kteří příjemně naladili publikum a pak už jako tradičně hráli a zpívali Smolaři. V průběhu společenského večera si účastníci mohli zahrát Milionáře, jehož autorkou byla RNDr. Jarmila Žilková a ve kterém potvrdila svůj šarm a smysl pro humor především MUDr. Danica Maslenová.

Poděkovat bychom chtěli znovu rovněž řadě firem, které podpořily konání konference. Hlavním sponzorem byla Bochemie, spol. s r. o. Lázním Darkov, a.s. patří poděkování za poskytnutí příjemných prostor a komfortních služeb k jednání i ubytování.

Copyright © 2003 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava; tel: 595 138 111, fax: 595 138 109, e-mail: sdpm@khsova.cz

webmaster