Stránky konference s mezinárodní účastí

Slezské dny preventivní medicíny

Závazná přihláška

Tato přihláška slouží pro přihlášení pouze jednoho účastníka konference.
Pokud se nechcete přihlásit jako referující nebo zástupce sponzora, položku nevyplňujte.
Do názvu příspěvku neuvádějte autory příspěvku, ti budou uvedeni ve sborníku!

Nepoužívejte prosím ve formuláři uvozovky a apostrofy. Děkujeme!

pozn: položky označené * jsou povinné

*
*
* - uvádějte ve formátu RRRR-MM-DD, rok-měsíc-den
*
*
*
*
*
Konference se zúčastním jako:
Přednášek se zúčastním ve dnech:
Ubytování:
Stravování:
Doprovodný program:
Příspěvky (druh, název)
1.
2.
3.
4.
5.
Poznámka:

Copyright © 2019 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava; tel: 595 138 111, fax: 595 138 109, e-mail: sdpm@khsova.cz

webmaster