Stránky konference s mezinárodní účastí

Slezské dny preventivní medicíny 2018

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
a Fakultní nemocnice Ostrava
ve spolupráci s Českou lékařskou komorou

Vás srdečně zvou na 18. ročník celostátní konference s mezinárodní účastí

Slezské dny preventivní medicíny 2018

21. - 23. března 2018
Horský hotel Sepetná, Ostravice

K účasti na konferenci jsou pozvány významné osobnosti působící v oblasti ochrany veřejného zdraví a prevence onemocnění, zástupci vědeckých institucí, vysokých škol a další odborné veřejnosti.

Hlavními tématy konference budou:

  • Výživa a zdraví
  • Problematika pitné vody
  • ATB resistence, nemocniční nákazy
  • Očkování
  • Životní a pracovní prostředí
  • Internetový obchod
  • Komunikace, zvládání krizových situací

Odborný garant konference:

  • MUDr. Helena Šebáková, ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava ČR

Záštity:

  • Hlavní hygienik ČR
  • Hejtman Moravskoslezkého kraje

 

Program konference

Informace pro účastníky

Termín přijetí přihlášky pro účastníky s aktivní účastí je 7.2.2018. Přednášky budou zařazeny do programu na základě rozhodnutí odborné komise nejpozději do 9.2.2018. Abstrakta v rozsahu maximálně jedné strany velikosti A4 posílejte nejpozději do 14.2.2018 na irena.martinkova@khsova.cz. Termín je nutné dodržet z důvodu přípravy sborníku abstrakt v časovém předstihu. Přednášky nezařazené do programu bude možné prezentovat formou posteru (max. velikost A0, na výšku).

Pro ostatní účastníky je termín přihlášení 12.3.2018. Předběžný program konference a další informace budou průběžně k dispozici na těchto stránkách.

Konference je pravidelně zařazovaná do systému celoživotního vzdělávání ve zdravotnictví, má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží potvrzení o účasti. Počty kreditů budou přiděleny na základě účasti na přednáškách. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. U KVVOPZ a ČAS došlo z důvodu legislativních změn ke zrušení kreditního systému, ale celoživotní vzdělávání zůstává. Pořadatel akce vydá potvrzení o účasti.

Z důvodu omezené prostorové kapacity bude brán zřetel na datum odeslání přihlášky. Účastnický poplatek ve výši 1900 Kč bude vybrán při registraci. První aktivní přednášející platí 1000 Kč (tato sleva nebude poskytnuta autorům posterů). Účastnický poplatek není ovlivněn počtem dnů účasti, v případě neúčasti se nevrací.

Účastnický poplatek můžete uhradit rovněž na účet ČNB číslo 123-15922761/0710. Jako variabilní symbol použijte datum narození ve formátu DDMMRRRR příklad: datum narození 18. 3. 1980 – VS: 18031980, případně uveďte své jméno do poznámky příkazu. Při registraci je nutno předložit potvrzení o úhradě. Při platbě do 12.3.2018 je cena 1600 Kč.

Pro platbu ze zahraničí: IBAN: CZ46 0710 0001 2300 1592 2761, SWIFT CNBACZPP.

Doprovodné aktivity:
Jóga - relaxační cvičení (vhodný oděv a podložky sebou)
Večerní procházka lesem (vhodný oděv a obuv sebou)

Společenský večer proběhne ve stylu „HIPPIES”.

Místo konání konference

Horský hotel Sepetná

Případné požadavky na změnu v ubytování nebo stravování (vzniklé až po registraci) posílejte na rezervace@sepetna.cz.

Ceník ubytování

Pokoj3 noci2 noci1 noc
Dvoulůžkový2690 Kč1840 Kč1000 Kč
Jednolůžkový4190 Kč2840 Kč1500 Kč

Ceník stravného

Ubytovaní účastníci
4 jídla540 Kč21.3. - oběd + večeře, 22. a 23.3. - obědy
3 jídla440 Kč21.3. - oběd + večeře, 22.3. - oběd
2 jídla a méně170 Kč/jídlo 
 
Neubytovaní účastníci
-170 Kč/jídlo 

Ubytování a stravné se hradí přímo hotelu Sepetná


Copyright © 2015 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava; tel: 595 138 111, fax: 595 138 109, e-mail: sdpm@khsova.cz

webmaster